RFID Lab Finland ry

RFID Lab Finland ry on neutraali ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää Suomessa toimivien yritysten tehokkuutta  tunnistusteknologian avulla.  Tarjoamme tietoa RFID – ja NFC-teknologioiden kaupallisista mahdollisuuksista seminaareissa, koulutuksissa ja neuvontapalvelussamme, verkotamme yrityksiä sekä rakennamme uusia asiaa edistäviä hankkeita.

Palvelemme muun muassa kaupan, teollisuuden ja logistiikan palveluja tarjoavia yrityksiä, sekä muita toimijoita, jotka etsivät RFID tai NFC-pohjaisia ratkaisuja omien liiketoimintaprosessiensa tehostamiseen. Tuomalla yhteen yritykset, tutkimus-ja koulutuslaitokset, tiivistämme yritysten ja T&K-toimijoiden yhteistyötä, ja käynnistämme monen eri toimijan yhdistäviä hankkeita.

Yhdistyksen jäseninä on jo yli 20 Suomessa toimivaa yritystä ja organisaatiota, jotka tuottavat tai käyttävät omassa liiketoiminnassaan etätunnistusteknologiaan perustuvia laitteita, sovelluksia ja ratkaisuja.

RFID Lab lyhyesti:

  • voittoa tavoittelematon yhdistys
  • tarjoamme neutraalia RFID- ja NFC-tietoutta
  • luomme yhteistyötä ja verkottumista
  • käynnistämme RFID- ja NFC-hankkeita Suomessa
  • tarjoamme RFID-konsultointia ja koulutusta