Miksi RFID?

RFID-teknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa sovelluksissa.

  • tunnisteita voidaan lukea kaukaa, nopeasti, eri asennoista ja useimpien materiaalien lävitse
  • tunnisteet voidaan koteloida niin että ne kestävät kymmeniä vuosia ja kovaa käsittelyä
  • tunnisteisiin mahtuu viivakoodeja enemmän tietoa ja niissä on parempi tietoturva

RFID-teknologian avulla prosesseista voidaan kerätä tietoa tarkasti ja automaattisesti ilman manuaalista lisätyötä.